INFONIKKEI
by  Fernando Nakasone
 

Asociación Femenina Peruano Japonesa

Junta Directiva     2004-2005

Consejera Kei Saito
Presidenta Kuniko Higa
Vice Presidenta Francis Sakata
Secretaria General Takako Akamine
Tesorera Angélica Fukazawa
Pro Tesorera Olga de Oka
Fiscal Martina Igarashi
Secretaria de Actas en Japonés Fuchan Tomita
Secretaria de Actas en Español Kimi Toyama
Directora de Cultura Elena Higa
Pro Directora de Cultura Isabel de Ikeda
Directora de Actividades Artísticas Ria Tsuboyama
Pro Directora de Actividades Artísticas Keiko Kitsuta
Directora de Asistencia Social Angélica Kasuga
Pro Directora de Asistencia Social Margarita Yamamoto
Directora de Deportes Kayoko de Kanashiro
Apoyo para Actividades Especiales Raquel Takahashi
Yuki Namisato
Techi Wakabayashi
Otilia Akiyama
Eloisa Tanaka
Takeko Ishimatsu
Carmen Shimabukuro


Ex Presidentas de la Asociación Femenina Peruano Japonesa