INFONIKKEI
by  Fernando Nakasone

Asociación Peruano Japonesa

Presidentes de la Asociación Peruano Japonesa

Año

Nombres

 
1917 Iida Kamosuke  
1918-20-21-22-25-40 Morimoto Ichitaro  
1919 Kitsutani Shinsuke  
1923-27 Kitsutani Seguma  
1924 Mitsumori Kohei  
1926-31-41 Nonomiya Motozo  
1928 Yaki Sentei Okinawa-Ken
1929-37 Kurotobo Tatsujiro  
1930 Kudo Rokuichi  
1932 Nishii Tajiuemon  
1933 Suzuki Saburo  
1934 Hayashi Heitaro  
1935 Sato Masayoshi  
1936 Takahashi Rinuemon  
1938 Yumoto Sadajiro  
1939 Taniguchi Tadao  
1940 Murono Naonosuke  
1955 Muramatsu Yoshisada  
1959 Gonsuke Sugimaru  
1960-64 Taguma Masaki  
1961 Senshun Yagi Okinawa-Ken
1962-63-67 Kanamori Sueo Kumamoto-Ken
1964 Higa Eicho Okinawa-Ken
1965 Ikemiyashiro Hidenaga Okinawa-Ken
Naha-Shi
1966 Watanabe Satoru  
1968 Toyama Zensei Okinawa-Ken
1969 Nishimata Kakuichi  
1970 Onaga Ryoshin Okinawa-Ken
1971 Sato Hideo  
1972 Nakasone Toshio Okinawa-Ken
1973 Hiraoka Chiyoteru  
1974 Igei Ginyu Okinawa-Ken
Ginoza-Son
1975 Chiba Tamato  
1976 Nakachi Masao Okinawa-Ken
1977 Suenaga Harumi  
1978 Oshiro Fumio Okinawa-Ken
1979 Tosa Shuso  
1980 Kitsuta Shozo  
1981 Suekawa Yoshito  
1982 Tokuyama Tetsusho  
1983 Yamakawa Soei Okinawa-Ken
1984 Kawamoto Mamoru  
1985 Nakachi Eisho Okinawa-Ken
1986 Hayashi Kishiro Kumamoto-Ken
1987 Akamine Zenjuro Okinawa-Ken
Naha-Shi
1988 Kawashita Manuel  
1989 Gerardo Maruy TakayamaMaruy Katayama, Gerardo  
1990 Ikemiyashiro Augusto Okinawa-Ken
Naha-Shi
1991 Kohatsu Elena Okinawa-Ken
Nishihara-Cho
1992 Juan Kanashiro MiyahiraKanashiro Miyahira, Juan Okinawa-Ken
1993-1994 Mayeshiro Gushiken Enrique Okinawa-Ken
Naha-Shi
1995 Sakoda Shinyashiki Luis  
1996 Cesar Tsuneshige FukudaTsuneshige Fukuda, César  
1997 Tabata Florentino  
1998 Tamamoto Tome Luis Okinawa-Ken
1999 Gerardo Maruy TakayamaMaruy Katayama, Gerardo  
2000 Augusto Iwamoto HamaguchiIwamoto Hamaguchi, Augusto Kumamoto-Ken
2001 Luis Baba NakaoBaba Nakao, Luis  
2002 Ernesto Tsuchikame EnokidaTsuchikame Enokida, Ernesto Kumamoto-Ken
2003 Konno, Victor Fukushima-Ken
2004 Hasegawa Hasegawa, Jorge Tokyo-To
2005 Augusto Iwamoto HamaguchiIwamoto Hamaguchi, Augusto Kumamoto-Ken
2006 Victor Nishio NIsioNishio Nisio, Victor  
2007 Ernesto Tsuchikame EnokidaTsuchikame Enokida, Ernesto Kumamoto-Ken
2008 Cesar Tsuneshige FukudaTsuneshige Fukuda, Cesar