INFONIKKEI
by  Fernando Nakasone
   
 Mayor informacion para los nikkeisNoticias en Japonés

Instituciones Nikkei

Becas y Becarios

Dekasegi:
Peruanos en JapónBIOGRAFIAS

Azato, Olga
Baba Nakao, Luis
Fujimori, Alberto
Fujimori, Keiko
Fujimori, Santiago
Gushiken, Zenko
Harada Vasquez, Angélica
Higa, Manuel Tsuneo
Hiraoka, Chiyoteru
Igei, Ginyu
Iida, Juan Kazuo
Ikemiyashiro, Augusto
Iwamoto Hamaguchi, Augusto
Kanashiro, Juan
Kanashiro, Kotaro
Kato, Padre Manuel
Konno, Victor
Kunigami, Seiboku
Maezono, Luis
Maruy, Gerardo
Matsuda, Samuel
Miyagi, Haruko
Miyasato, Enrique
Miyashiro, Marco
Mayeshiro, Enrique
Nakamatsu Nakamatsu, Juan
Nishio, Victor
Sakoda Shinyashiki, Luis
Sasaki, Angélica
Shimabukuro, Juan
Tabata, Florentino
Tamashiro, Akio
Tateishi, Victor
Tsuchikame Enokida, Ernesto
Tsuneshige Fukuda, Cesar
Watanabe, José
Yoshiyama, Jaime
Yamamoto, Ernesto

 Aprendiendo Japónes

Conociendo Japón

Costumbres Japonesas

Rincón Okinawense

Links del Japón en Español e Ingles