INFONIKKEI
by  Fernando Nakasone
 

 Asociación Femenina Okinawense del Perú

Junta Directiva de la Asociación Femenina Okinawense
  2003-2004 2004-2005 2007-2008
Past-Presidenta Lucía Arakaki de Higa Lucía de Moromizato Naoko Tokumura
Presidenta Lucía S. de Moromizato Mitsue de Matsuda Elena Sakihara
Vice Presidenta Mitsue Matsuda Mitsuko de Teruya Hiromi Arakaki
Secretaria General Hiromi Arakaki Masako Azama Ana Higa
Pro Secretaria Kazuko Nakada Elena de Ishimatsu Masako Azama
Tesorera Elena Sahikara Elena de Sakihara Enriqueta Maeki
Pro Tesorera Fusae Tamashiro Fusae de Tamashiro Shizue Miyahira
Asesora Elena Ishimatsu    
Secretaria de Idioma Japonés Chiyeko Miyasato Chieko de Miyazato  
Directora de Organización Lupe Chimey Isabel K. Matayoshi Isabel Matayoshi
Sub Directora de Organización Ayako Yoza Mie de Uezu (Laura Tengan) Teresa Morikone
Asesora de Organización Rosa Aniya Rosa Aniya
Lupe Chimey
 
Directora de Cultura Masako Irey de Del Aguila Naoko de Tokumura Kazuko Nakada
Sub Directora de Cultura Eiko Yagi Chiye M. de Iza Massako Yagui
Asesora de Cultura Kimi Toyama
Junko Uehara
Kimi Toyama  
Directora de Actividades Artísticas Mitsuko Teruya Kiyoko Terukina Kazue Kohatsu
Sub Directora de Actividades Artísticas Kiyoko Terukina   Cecilia Kohatsu
Asesoras de Actividades Artísticas Haruko Miyagui
Kazue Kohatsu
Kikuko Sakuda
   
Directora de Asistencia Social Masako Azama   Fusae Tamashiro
Sub Directora de Asistencia Social Chiyo Moromisato   Mieko Moromizato
Asesora de Asistencia Social Shizuko Yamakawa    
Directora de Relaciones Públicas Nancy Makikado Toshi Agena Mie Uezu
Sub Directora de Relaciones Públicas Toshiko Aguena    
Asesora de Relaciones Públicas Sakado Kiyan    
Directora de Prensa y Propaganda Ana Higa Ana Higa Gladys Toyama
Sub Directora de Prensa y Propaganda Isabel K. de Matayoshi Hatsue Gibu Luz Igue
Asesora de Prensa y Propaganda Kimi Shimabukuro de Salazar Kimi Shimabukuro  
Directora de Deporte y Recreación Uliana Tome Uliana de Tome Celina Shimabukuro
Sub Directora de Deporte y Recreación Jenny Taba
Rosa Moromizato
Jenny Nakama
Jenny Taba
Setsuko Ishiki
Asesoras Acenet Aguena
Francisca Chinen
   
Directora de Proyectos Doris Moromisato    
Taller de Coro Sakado Irei
Shizuko Gushiken
Teresa Nakasone
Sadako Irei
Teresa Nakazone
Shizuko Gushiken
 
Profesores Fumiko Unten
Akira Yamashiro
Akira Yamashiro  
Taller de Cocina Sumi Chinen
Yoshiko Tsuhako
Mieko Moromisato
Sumi Chinen
Yoshiko Tsuhako
Mieko Moromizato
Teresa de Kudaka
 
Fiscales Nobuko Katekaru
Yoshiko Takehara
Matsu Nakahodo
Kiyoko Higa
Shizuko Akamine
Nobuko Katekaru
Yoshiko Takehara
Matsu Nakahodo
Kiyoko Higa
Shizuko Akamine
Rosa Aniya
Lucia Moromizato
Ikuko Shimabukuro
Kimi Salazar
Comité de Apoyo     Sumiko Chinen
Yoshiko Tsuhako
Sumiko Matsumoto
Kazuko Moromizato
Nobuko Minei
Consejeras   Nobuko Katekaru
Haruko Miyagui
Yoshiko Takehara
Toyoko Moromisato
Shizuko Akamine
Michiko Kameko
Kiyoko Higa
Matsu Nakahodo
Francisca Chinen
Sadako de Kiyan
Sadako Irei
Rosa Aniya
Ikuko Shimabukuro
Kimi Shimabukuro de Salazar
Kimi Toyama
Lucía Higa
Lucía de Moromizato
 


Ex Presidentas