Logo Nishihara PERU NISHIHARA CHOJINKAI
在ペルー西原町人会
1919 - 2009

NikkeiCity.com - El Punto de Encuentro de los Nikkei

Ex-Presidentas de
Fujinbu Nishihara

西原婦人部 歴代

Kamado Shiroma
城間 カマド
1958
Nobuko Katekaru
嘉手苅 秀子
1968
Tomiko Chinen
知念 冨美子
1977
Mitsuko NakasoneMitsuko Nakasone
仲宗根 ミツ子
2004 - 2005
Kobashigawa
小橋川 
1960
Miyoko Kohatsu
小波津 巳代子
1969
Shiroma Uto
城間 ウト
1978
Maria Luisa Kohatsu
小波津 マリア ルイサ
2005 -
Eiko Sakihara
崎原 栄子
1961
Masako Shiroma
城間 正子
1970
Eiko Sakihara
崎原 栄子
1979
 
Ushi Goya
呉屋 ウシ
1962
Ushi Miyahira
宮平 ウシ
1971
Kazuko Taira
平良 和子
1980
 
Uto Kohatsu
小波津 ウト
1963
Nahe Nakasone
仲宗根 ナヘ
1972
Masako Shiroma
城間 正子
1987

 
 
Kame Miyahira
宮平 カメ
1964
Mashi Kobashigawa
小橋川 マシ
1973
Yukiko Arakawa
新川 ユキ子
 
 
Fuji Goya
呉屋 フジ
1965
Tomi Nishihara
西原 トミ
1974
Nobuko Kohatsu
小波津 ノブ子
 
 
Tsuru Yonashiro
輿那城 ツル
1966
Hideko Toyama
当山 秀子
1975
Angelica Guima
儀間 アンヘリカ
1999 - 2001
 
Kamado Goya
呉屋 カマド
1967
Kiyo Kobashikawa
小橋川 キヨ
1976
Elena Sakihara
崎原 エレナ
2001 - 2004
 


Elaboracion e Investigacion: Fernando Nakasone Nozoe
Fuente: 西原町史 西原の移民記録 第六巻 資料編五
Ultima actualizacion: 08/07/2009
 


Peru Nishihara Chojinkai

fernandonakasone@hotmail.com


Webmaster: Nikkei System